Utveckling

Vi tror inte att det finns ett sätt att utveckla verksamheter i vår bransch. Dessutom tror vi att i olika skeden behövs olika insatser. I grund och botten handlar det om hur du som företagare i besöksnäringen genom människorna runt dig uppnår de mål ni satt upp oavsett omständigheter.


Ibland är man dock i behov att någon utifrån tittar in i verksamheten, som ställer nyfikna frågor, utmanar och preciserar orsak istället för symptom. Därefter kan man få verktyg, nycklar, mallar eller insatsförslag som stärker förmågan att driva på mål eller förändring!


Detta kan ske på väldig många olika sätt, på individnivå eller för en hel grupp, till exempel en ledningsgrupp eller styrelse. Vi har valt att kategorisera de enligt nedan;


Individuell coachning – Självledarskap

Att vara självledande innebär att du optimerar dig själv, tar ansvar för att identifiera och stärka dina förmågor och resurser, synliggör dina mål och prioriteringar för att kunna styra dig själv mot dem – både professionellt och privat.

 

Grupp coachning –  hur skapas förutsättningar för att maximalt optimera gruppens gemensamma potential

Genom gruppcoachning skapas grundpelarna för att arbeta mot ett starkt syfte, i en anpassad struktur med människor som är trygga med varandra i tydliga roller.


Rekrytering –  

Kostnader kring rekrytering och personal är stor i vår bransch. Framförallt när det gäller att tillsätta nyckelroller är det viktigt att det blir rätt och långsiktigt. Med vår metodik säkerställer vi kompetenser som måste finnas, utvecklingspotential som skapar långsiktighet samt personligheter som matchar ditt varumärke och din arbetsgrupp. I vårt nätverk finns kandidaterna. Vi kan hjälpa till i hela eller delar av processen.


Organisations konsulter – 

När man vet i teorin vad som är fel eller behövs göras men inte har verktygen eller kompetensen att driva förändring. Eller tvärtom, vi förstår inte varför vi står där vi står och inte når dit vi vill nå? I vår samlade bakgrund inom besöksnäringen har vi stått i flertalet av dessa situationer själva och tagit oss vidare.