Utbildningsserie: Affärsutveckling, ledarskap och transformation i en föränderlig värld

Långsiktig utveckling av dig som ledare och din affär Vi har nu, på branschens begäran, tagit fram en utbildningsserie i sex steg där du får utveckla dig som ledare och din affär i en värld som förändras och påverkas av utveckling i allt snabbare takt. Du kommer lära dig betydelsen av ledarskapet och få djupare ekonomiska kunskaper i hur du kan påverka dina nyckeltal och resultat.

Vad ger utbildningen?
Serien ger dig större förståelse och insikt i hur du leder och initierar och prioriterar utveckling- & förändringsarbete i just din verksamhet. Du kommer få verktyg, förslag och idéer hur du kan använda Digitala verktyg & AI-tjänster för att utveckla din verksamhet. Utbildningen ger god insikt och kompetens i vad just ditt bolag behöver prioritera för att inte halka efter. Som deltagare kommer du erbjudas coachning som en del i utbildningen där du själv kan bestämma vad du vill lära dig mer av och få hjälp med. Slutresultatet blir en 360-graders förändringsresa för dig som ledare och din organisation.

Utbildningens upplägg
Kurstillfälle ett (heldag) - ledarskap i en värld som ständigt förändras
• Trender och påverkansfaktorer i vår värld
• Självledarskap & prioriteringar
• Hur blir du mer Effektfull som ledare
• Din mentala och fysiska status
• Värderingsstyrt ledarskap

Kurstillfälle två (heldag) – Ekonomi
• Budgetering, kalkylering och investering
• Ekonomiska begrepp och verktyg
• Upprätta, följa och målstyrda nyckeltal
• Analysera och påverka resultat
• Strategisk prissättning av varor och tjänster i din verksamhet

Kurstillfälle tre (heldag) – Digitalisering, social media och digital marknadskommunikation
• Digitalisering i teori, praktik och digitaltransformation
- Få idéer och identifiera ditt bolags digitaliseringsmöjligheter
• Olika sätt att leda ett bolag i utveckling
• Hur kan AI hjälpa oss i utvecklingen?
• Varför och hur ska vi arbeta med social media nu och i framtiden

Kurstillfälle fyra (heldag) – Att leda team i en förändring och utveckling
• Project Aristole – Lärdomar från Google´s studie av framgångsrika team
• Att leda i en komplex värld & i en värld i förändring
• Nycklar för ett lyckat förändringsarbete
• Din roll som ledare i förändringsarbetet, hur skapar du engagemang och motivation i ditt team?
• Verktygslåda för samverkan och samskapande

Kurstillfälle fem (heldag) – Försäljning
• A winning Mindset
• Social Selling & Personligt i en digital värld
• Kommersiella Touchpoints
• 5 nycklar som direkt ökar er försäljning
• Total Revenue Management

Kurstillfälle sex (heldag) - Ta din verksamhet till nästa steg – affärsutveckling
• Hur gör du en nulägesanalys och identifierar potential av din verksamhet
• Utveckla din företagsprodukt och erbjudande
• Model-CANVAS
• Hur du lyckas med dina mål och implementerar dem i din verksamhet (direkt efter utbildningen!)
• Följ upp bolagets mål och utveckling med nyckeltal med styrkort

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för dig som idag arbetar i ett team och leder medarbetare inom besöksnäringen. Du är, eller har potential att bli, en nyckelperson i den organisationen du verkar.

Affärsutveckling, ledarskap och transformation i en föränderlig värld

Omfattning

Sex heldagar

Datum & plats
Start 2 september 2024 – Göteborg, på plats samtliga tillfällen.

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Pris

27 500 kr exkl. moms per deltagare, vid flera deltagare från samma företag erbjuds paketpris vilket lämnas separat på offert.

Utbildare
Marcus Danielsson tillsammans med utbildare och gästföreläsare

INTRESSEANMÄLAN