Utbildningsprogram: Ledare- & verksamhetsutveckling med 27 kurstillfällen, 18 månader

Detta utbildningsprogram riktar sig till ledare inom besöksnäring, specialanpassad utifrån branschen, de dagsfärska utmaningarna vi ser gemensamt samt efter ert behov.

Utbildningen är till för att öka kompetens, motivation och ledarskap för verksamhetsansvariga ledare inom verksamheten.

Syftet med utbildningsinsatsen är att förstärka kunskapsnivån och kompetensen för dig som befintlig arbetsledare och genom det skapa förbättrat arbetsklimat och kultur, ledarskap, driftsekonomi, optimera försäljning, social hållbarhet och hållbarhet generellt. Genom insatsen ser vi ett tydlig resultat i form av ökad försäljning, handlingsplaner och genomförda mål, kostnadsbesparingar, uppdaterade affärsplaner samt processer och sist men inte minst lojalare medarbetare.

Innan utbildningen startar genomförs en workshop med ert företag för att identifiera och analysera just era behov och prioriteringar. Du kommer under utbildningen individuellt coachas för att följa upp och hjälpa dig och ditt företag att lyckas med era mål och ta till sig innehållet i utbildningen. Under hela utbildningen har man tillgång till vår utbildningsplattform där man gemensamt arbetar med verksamhetens utveckling, verktyg och transformation

Utbildningens upplägg
Utbildningsprogrammet löper över 18 månader med 27 fysiska och digitala utbildningstillfällen och innehåller teoripass kombinerat med mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Utbildningen omfattar individuellt utvalda och valbara delar som utvecklar just dig som ledare men innefattar även stora delar av de utmaningar och transformation branschen just nu genomgår som påverkar dig och din organisation.

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för dig som några år har arbetat i ledande befattning inom besöksnäringen, där du och/eller din organisation vill utveckla dig och din verksamhet.

Ledare- & verksamhetsutveckling

Omfattning

18 månader med 27 fysiska och digitala utbildningstillfällen

 

Datum & plats

Kursstart januari 2024 i Stockholm och under oktober 2023 i Göteborg 

 

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

 

Pris :

95 000 kr per deltagare, vid flera deltagare från samma företag erbjuds paketpris som  lämnas separat på offert

Utbildare 
Marcus Danielsson, Richard Fredriksson, Magnus Tummalid plus gästföreläsare

INTRESSEANMÄLAN