Tre strategier som gynnar tillväxt i besöksnäringen

STRATEGI 1 – Kompetensutveckla Ledarna!

Det är vår starka tro att det börjar (och slutar) med ledarskapet! Vi kan inte förvänta oss tillväxt av varken motiverade medarbetare eller verksamheter om vi inte utrustar våra ledare rätt. 

STRATEGI 2 – Att arbeta med Strategisk Bemanning

Strategisk bemanning inom besöksnäringen handlar om att säkerställa att du har rätt antal och typ av personal tillgänglig vid rätt tidpunkter för att möta efterfrågan och optimera effektiviteten. 

STRATEGI 3 – Förstå, lyssna på och led dina unga medarbetare rätt!

2025 beräknas 25% av den globala arbetskraften vara av denna generation – i vår bransch och i Sverige tror vi att det talet är närmre 40% – många är redan nu i våra verksamheter och det skapar utmaningar och klyftor! Nyckeln sitter alltså i att förstå hur de fungerar och arbeta med deras drivkrafter på rätt sätt!