Teamutbildning inom merförsäljning och värdskapsutbildning

Utbildningen är skräddarsydd för er verksamhet och utarbetas efter din verksamhets affärsplan och är baserad på att ett team deltar, passar bäst för team mellan 10–30 deltagare.

Vad ger utbildningen?
Under två halvdagar dag ger vi alla deltagarna i teamet möjligheten att lära sig hur man kan påverka till bättre lönsamhet och hur vi tillsammans kan skapa delaktighet för er verksamhets uppsatta försäljningsmål. Vi kommer delar av dagen genomföra en workshop med idéer och kostnadsbesparande åtgärder som vi ska applicera i verksamheten direkt vilket kommer öka försäljningen och lönsamheten. Deltagarna kommer på ett enkelt sätt förstå ekonomiska rapporter och hur siffrorna påverkas av merförsäljning. Dessa teoretiska- & praktiska övningar skapar gruppdynamik och engagemang för att lyckas!

Vi definierar också ert och deltagarens kundlöfte samt vad just ditt företag och medarbetaren behöver lyfta fram i kundvärde för att merförsäljningen skall bli till upplevelse för gästen. Vi skapar ett styrkort för just ditt företag för att kunna följa försäljningsökningen av införda försäljningsaktiviteter och mål. Deltagarna kommer få med sig två till tre försäljningsökade mål som appliceras direkt i din verksamhet.

Utbildningens upplägg
Utbildningen sker under två heldagar och innehåller korta teoripass kombinerat med mycket praktiska övningar så att kunskaperna verkligen sätter sig.

Vi lär oss bland annat:
• Identifiera och definiera ert, teamets och deltagarens kundlöfte
• Identifiera affärsidéen och förstå vad som genererar intäkter och kostnader
• Läsa och förstå enklare ekonomiska rapporter för att synliggöra påverkansgraden av merförsäljningsinsatsen
• Hur du iscensätter en försäljningsökande idé
• Med hjälp av SMARTA mål lyckas med dina och bolagets försäljningsmål
• Hur du skapar engagemang och motivation i ditt team kring merförsäljning
• Upprättar en scoreboard för att på ett enkelt sätt håller koll på insatsens försäljningsmål

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för ditt team som möter gäst eller kund i er verksamhet. Det är viktigt att du som leder teamet med medarbetare deltar.

Teamutbildning inom merförsäljning och värdskapsutbildning

Omfattning

Två halvdag

 

Datum
Enligt överenskommelse

 

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

 

Pris

Enligt överenskommelse

Utbildare 
Marcus Danielsson

INTRESSEANMÄLAN