Svåra samtal

lla ledare ställs inför uppgiften – att behöva hantera en besvärlig situation av något slag. En medarbetare som inte fungerar, en kollega du inte är överens med eller kanske ett utmanande samtal med sin chef. Oavsett bakgrund kan man samla detta under ett tak – Svåra samtal.

Men är det egentligen ett svårt samtal? Eller är det kanske att vi inte så tränade i konsten och inte har förståelsen för hur vi människor fungerar och reagerar? Vi ger dig grunderna, teorierna, träning och konkreta verktyg för att kunna hantera dina utmanande (bättre ord än ”svåra”) samtal. Fyra övergripande områden är viktiga att hantera som chef och ledare för att skapa motivation och drivkraft:
• Kommunikationstrappan
• 4 steg för bra samtal
• Feedbacktrappan
• 5 vanliga reaktioner på feedback
• JAG-budskap
• Konkret verktyg för bra kommunikation
• Feedforward
• Fokus på framtida positiva beteenden

Utbildningens upplägg:
En heldag tillsammans. Teori, bakgrund samt konkret träning i konsten att genomföra svåra samtal

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för dig som leder medarbetare inom besöksnäringen.

Svåra samtal

Omfattning

En heldag

Datum
 2023-05-11

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Pris

4 900 kr

Utbildare 
Richard Fredriksson

INTRESSEANMÄLAN