Så skapar du en bra och hållbar gästfilosofi som alla kan ta till sig!

Led genom att visa, inte berätta – Korta och konkreta instruktioner hellre än långa manualer, timlånga utbildningar i lektionssal. Kanske ska man spela in korta 30 sekunders introduktionsfilmer att se?

De följer en ledare inte en person Hur din resa genom karriären sett ut  och vem du är är sekundärt- men ditt dagliga ledarskap och förmåga att dyka upp är avgörande!

Individanpassat ledarskap – Med den mångfald som kommer på köpet med denna generation får man anpassa ledarskapet på individnivå. Det handlar om att hitta nycklar, motivatorsfaktorer och utmaningar i varje individ.  Ja, ibland känns det som att man blir deras personliga PT på jobbet!

Ge tydliga förslag (ej order!), istället för öppna frågor – ja, precis tvärtom hur vi lärt oss, eller hur?  Genom att arbeta såhär slipper du rulla på ögonen för något som är självklart för dig. Inspirera genom att föreslå hur du skulle göra!

Utvecklingsmöjligheter viktigt – vi har en jätteutmaning att få medarbetare att stanna i vår bransch. Genom att tydligt och tidigt visa på möjliga karriärsvägar, hur man kan få möjligheten med kompetensuteckling att nå dit är avgörande.

Lärande livsresa Dessa medarbetare ser hela livet som en resa – genom att leda dem med mikrolärande i vardagen kan vara nyckel till både utveckling och motivation. 

Vill du förstå mer kring hur du i praktiken gör? Slå oss en signal, eller maila oss på info@hospitalityinsights.se