Nästa generations ledarskap – hur blir du en stark ledare rustad för framtiden?

Har ni ambitionen av att vara en attraktiv arbetsplats? Då kommer allt mer och komplexa krav ställas på ledare och ledarskapet framöver. Föränderliga förhållanden i allt högre takt, teknologisk utveckling, kompetensbrist, nya generationer i arbetsför ålder samt en högre grad av osäkerhet är tydliga samhällstrender. Detta ställer nya och krav och förväntningar på ledarskapet.

Under utbildningsdagen kommer vi övergripande belysa nedanstående områden samt djupdyka i några av dessa:
Agil ledarskapsstil: Agil ledarskapsstil kommer fortsätta växa i popularitet. Detta innebär att ledare kommer att behöva vara flexibla, anpassningsbara och snabbt kunna fatta beslut i föränderliga situationer.
Digital kompetens: Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle och kommer att vara avgörande för framtidens ledare.
Hållbarhet: Hållbarhet blir allt viktigare för företag och organisationer, och ledare kommer att behöva ta hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer när de fattar beslut.
Mångfald och inkludering: En alltmer mångkulturell och mångsidig arbetsstyrka innebär att ledare måste kunna navigera i en mångfaldig och inkluderande miljö. Detta innebär att ledare måste kunna hantera kulturella skillnader samt olika personligheter och vara medvetna om vikten av inkludering.
Empati och lyhördhet: Framtidens ledare kommer att behöva vara ännu mer empatiska och lyhörda för de behov och förväntningar som deras medarbetare har. Detta kan innebära att ledare måste ha hög EQ (emotionell intelligens) för att kunna förstå och hantera sina medarbetare på ett effektivt sätt.

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för dig som leder medarbetare inom besöksnäringen. Du behöver antligen vidareutveckla dina förmågor eller växer du som ledare inom ditt bolag.

Nästa generations ledarskap – hur blir du en stark ledare rustad för framtiden?

Omfattning

En heldag

Datum & plats
under hösten 2024

 

Pris

5 500 ex moms per deltagare, vid flera deltagare från samma företag erbjuds paketpris vilket lämnas separat på offert.

 


INTRESSEANMÄLAN