Merförsäljning- och värdskapsutbildning

Utbildningen skräddarsys för er verksamhet och utarbetas efter er affärsplan och är baserad på 10–70 deltagare.

Vad ger utbildningen?
Att förstå vikten av värdskap och service är avgörande för gästens upplevelse. Under en hel dag ger vi deltagarna möjligheten att lära sig hur man kan påverka till bättre lönsamhet och hur vi tillsammans kan skapa delaktighet för uppsatta försäljningsmål. Vi kommer delar av dagen genomföra en workshop med idéer och kostnadsbesparande åtgärder som vi ska applicera i er egen verksamhet vilket kommer öka försäljningen och lönsamheten. Tillsammans kommer vi diskutera och ta fram verktyg för att just ert värdskap skall bli värdskap i världsklass genom att lära oss om överraskande bra bemötande och service. Teoretiska- & praktiska övningar skapar gruppdynamik och engagemang för att lyckas. Vi definierar ert och deltagarens kundlöfte och vad just ditt företag och medarbetaren behöver lyfta fram i kundvärde för att merförsäljningen skall bli till upplevelse för gästen. Vi skapar ett styrkort för just ditt företag för att kunna följa försäljningsökningen av införda försäljningsaktiviteter och mål.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är två halvdagar och innehåller korta teoripass kombinerat med mycket praktiska övningar så att kunskaperna verkligen sätter sig.


Du lär dig bland annat:
• Identifiera och definiera ert och deltagarens kundlöfte
• Identifiera affärsidéen och förstå vad som genererar intäkter och kostnader
• Läsa och förstå enklare ekonomiska rapporter för att synliggöra påverkansgraden av merförsäljningsinsatsen
• Hur du iscensätter en försäljningsökande idé
• Med hjälp av SMARTA mål lyckas med dina och bolagets försäljningsmål
• Med hjälp av en scoreboard håller du koll på allas försäljningsmål
• Hur du på ett bättre sätt lyckas med dina mål och prioriterar dem i din vardag

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för säsongspersonal, arbetar i team eller leder medarbetare inom hotell och restaurang och vill öka värdskapet och merförsäljningen. Efter genomförd utbildning kommer material och framtagna verktyg er tillhanda samt förslag till av er utsedd person kan arbeta med uppföljning av deltagarnas merförsäljningsmål på kort och lång sikt.

Merförsäljning- och värdskapsutbildning

Omfattning

Två halvdagar samt utvärdering och genomgång med er för uppföljning

 

Datum

Enligt överenskommelse

 

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

 

Pris

Enligt överenskommelse och omfattning

 

Utbildare 
Marcus Danielsson

INTRESSEANMÄLAN