Utbildning om digitalisering och förändringsarbete

Behöver du lära dig kring förändringsarbete och förstå hur digitalisering i vår bransch på verkar ditt bolag?

Då har du hittat rätt utbildning för dig som vill påbörja eller fortsätta en förändringsresa och få insikt hur branschen digitaliseras. Utbildningen ger god insikt i vad just ditt bolag behöver prioritera för att inte halka efter.

Vad ger utbildningen?
Under en hel dag ger vi dig möjligheten att lära dig hur du med olika metoder planerar och genomför förändringar i ditt bolag. Samtidigt får du insikt i hur branschen digitaliseras i en rasande takt och vilka möjligheter samt risker det medför.
Du kommer få lära dig vikten av delaktighet i förändringsarbete och lära dig hur du kan prioritera och implementera möjliga digitaliseringar i din verksamhet som kan ge dig bättre lönsamhet, effektivitet och ökad försäljning.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är en heldag och innehåller korta teoripass kombinerat med workshopövningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig.

Du lär dig bland annat:
• Få idéer och identifiera ditt bolags digitaliseringsmöjligheter
• Olika sätt att leda ett bolag i förändring
• Hur du genomför en förändring
• Hur du skapar engagemang och motivation i ditt team i förändringsarbete
• Vilka delar i förändringsprocessen du behöver prioritera och delegera

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för dig som leder ett bolag eller team och vill få en större insikt i digitalisering och förändringsarbete.

Digitalisering och förändringsarbete

Omfattning

En heldag

 

Datum
11 april

 

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

 

Pris 4500 kr

Utbildare 
Marcus Danielsson och Richard Fredriksson

INTRESSEANMÄLAN