Ledarskap i den digitala tidsåldern: Affärsutveckling och transformation i en föränderligt värld.

Utveckling av dig som ledare och din affär

Vi har nu tagit fram en utbildningsserie i fem steg där du får utveckla dig som ledare och din affär i en värld som förändras och påverkas av utveckling i allt snabbare takt. Du kommer lära dig betydelsen av ledarskapet och få djupare ekonomiska kunskaper i hur du kan påverka dina nyckeltal och resultat. Du kommer få verktyg, förslag och idéer hur du kan använda AI- & digitala verktyg för att utveckla din verksamhet. Större förståelse och insikt i hur du leder och initierar och prioriterar utveckling- & förändringsarbete i just din verksamhet. Utbildningen ger god insikt i vad just ditt bolag behöver prioritera för att inte halka efter. Som deltagare kommer du erbjudas coachning som en del i utbildningen där du själv kan bestämma vad du vill lära dig mer av och få hjälp med.

Innehåll av utbildningen:
Kurstillfälle ett (heldag) - ledarskap i en värld som ständigt förändras
• Trender och påverkansfaktorer i vår värld
• Självledarskap
• Hur blir du mer Effektfull som ledare
• Prioriteringar
• Generation Y
• Min mentala och fysiska status
• Värderingsstyrt ledarskap
• Vuxenutveckling – Robert Kegan

Kurstillfälle två (heldag) – Ekonomi
• Läsa och förstå ekonomiska rapporter och hantera ekonomiska verktyg
• Följa och påverka nyckeltal
• Påverka ekonomiska resultat
• Ekonomiska faktorer som väsentligt påverkar din verksamhet
• Strategisk prissättning av varor och tjänster i din verksamhet
• Budgetering, kalkylering och investering

Kurstillfälle tre (heldag) – Digitalisering, social media och digital marknadskommunikation
• Få idéer och identifiera ditt bolags digitaliseringsmöjligheter
• Olika sätt att leda ett bolag i utveckling
• Hur kan AI hjälpa oss i utvecklingen
• Hur du genomför en förändring
• Vilka delar i förändringsprocessen du behöver prioritera och delegera
• Varför och hur ska vi arbeta med social media nu och i framtiden

Kurstillfälle fyra (heldag) – Att leda team i en förändring och utveckling
• Project Aristole – Lärdomar från Google´s studie av framgångsrika team
• Att leda i en komplex värld
• Att leda i förändring
• Nycklar för ett lyckat förändringsarbete
• Hur du skapar engagemang och motivation i ditt team i förändringsarbete
• Min roll som ledare i förändring
• Verktygslåda för samverkan och samskapande

Kurstillfälle fem (heldag) – Försäljning och revenue management
• A winning Mindset
• Social Selling
• Kommersiella Touchpoints
• Personligt i en digital värld
• 5 nycklar som direkt ökar er försäljning
• Total Revenue Management
• Merförsäljning
• Försäljning kopplat till affärsplan och mål

Ledarskap i den digitala tidsåldern.

Omfattning

Fem heldagar

Datum
24 april, 8 maj, 15 maj, 5 juni och 12 juni

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Pris 22 500 ex moms per deltagare, vid flera deltagare från samma företag lämnas separat offert.

Utbildare
Marcus Danielsson, Richard Fredriksson, Magnus Tummalid och gästföreläsare

INTRESSEANMÄLAN