Ledare- & verksamhetsutveckling

27 kurstillfällen under 18 månader

Utbildningen riktar sig till ledare inom besöksnäring specialanpassad utifrån branschen och ert behov. Utbildningen är till för att öka kompetens, motivation och ledarskap för verksamhetsansvariga ledare inom verksamheten.

Syftet med utbildningsinsatsen är att förstärka utbildningsnivån för nya och befintliga arbetsledare och förbättra arbetsklimat, ledarskap, driftsekonomi och social hållbarhet. Utbildningen kommer också för verksamheten resultera i ökad försäljning, handlingsplaner och genomförda mål, kostnadsbesparingar, uppdaterade affärsplaner och processer och lojalare medarbetare. Innan utbildningen startar genomförs en workshop med ert företag för att identifiera och analysera just era behov och prioriteringar. Du kommer under utbildningen individuellt coachas för att följa upp och hjälpa dig och ditt företag att lyckas med era mål och ta till sig innehållet i utbildningen. Under hela utbildningen har man tillgång till vår utbildningsplattform där man gemensamt arbetar med verksamhetens utveckling, verktyg och transformation

Utbildningens upplägg
Utbildningsprogrammet löper över 18 månader med 27 fysiska och digitala utbildningstillfällen och innehåller teoripass kombinerat med mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Samtliga utbildningstillfällen är heldagar. Utbildningen är omfattar utvalda och valbara delar som utvecklar dig som ledare som innefattar stora delar av de utmaningar och transformation branschen just nu genomgår.

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för dig som några år har arbetat i ledande befattning inom besöksnäringen men vill utveckla dig själv och din verksamhet.

Ledare- & verksamhetsutveckling

Omfattning

18 månader med 27 fysiska och digitala utbildningstillfällen

 

Datum
Kursstart mars 2023 i Stockholm och under våren 2023 i Göteborg

 

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

 

Pris

152 000 kr ex. moms per deltagare, vid flera deltagare från samma företag lämnas separat offert

 

Utbildare 
Marcus Danielsson

INTRESSEANMÄLAN