Hur skapar du en medarbetardriven kultur och varför?

Medarbetardriven Kultur – vad betyder det?
Man kan tänka att detta innebär att medarbetaren har en mer central roll  än den traditionella hierarkiska strukturen. I denna typ av kultur och organisation bjuder vi in medarbetaren att delta aktivt verksamhetens problemlösning, man delegerar mål och idéer till de som dagligen möter våra gäster och kunder, samt lägger ansvar, mandat och beslut på en lägre nivå.
 
Men, om medarbetaren ska driva – vad ska ledaren göra då?
Ledarens roll har fokuset att etablera;
  • • Verktyg
  • • Kunskap 
  • • Tillåtelse
  • • Coachning
  • • Att vara en del i gruppen
 
Konkret handlar det om att ledaren ibland måste släppa på sidolånga servicemanualer, peka mot en riktning snarare än styra mot bolagets definierade mål. Tillåta varje individ att ge service, arbeta med merförsäljning och värdskap på sitt sätt. Istället för säljtävlingar låta medarbetaren själv välja mål och fokus varje pass. Nyckeln till allt detta är ett närvarande men coachande ledarskap där man på individuell basis ger verktyg och kunskap för att få medarbetaren att lyckas med det den vill! 
 
 
Varför då & vad ger det?
 När du etablerat en medarbetardriven kultur sker något magiskt. Vid varje arbetspass, på varje avdelning sker nu ständig utveckling på daglig basis. Merförsäljning och upplevelsehöjande aktiviteter sker dynamiskt, och initierat av medarbetarna själva – i praktiken innebär det att det konstant rullar 10-100 tal aktiviteter dagligen i din verksamhet. Gruppen samarbetar och olikheter får lov att blomstra. Allt detta skapar en mer långsiktig merförsäljning och höjning av upplevelse vilket vi vågar skriva genererar ökad lönsamhet! 
 
Vill du förstå mer kring detta -klicka här och lyssna på detta klipp från Turistrådet Västsverige webinarium januari 2024.

 

 

 

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av mer kunskap? Klicka här och signa upp dig.