Försäljning och värdskapsutbildning

Hur når du en högre växel i ert säljande arbete? Vi lever i en föränderlig värld där vi har rasat in i ett nytt, digitalt affärslandskap och har snabbt behövt utveckla vår försäljning mot ett nytt köpbeteende och framtidens kunder.

Under två heldagar ger vi deltagarna möjligheten att lära sig hur man kan påverka till bättre försäljning och lönsamhet baserat på ovan. Hur kan vi tillsammans skapa delaktighet för uppsatta försäljningsmål? Vi tittar på Kommersiella Touch Points för att öka försäljningen inom besöksnäringen. Vi förstår vikten av värdskap och service, och hur det kan vara avgörande i gästens upplevelse och vidare försäljning.

Vad ger utbildningen?
I denna utbildning kommer Marcus Danielsson tillsammans med Magnus Tummalid skapa en ökad förståelse hur värdskap och försäljning hänger ihop och hur du skall tänka för att bli ditt bästa jag. Du kommer få med dig verktyg och inspiration för att kunna utveckla din verksamhet med konkreta merförsäljningsförslag och upplevelsestärkande mål och åtgärder.

Utbildningens upplägg:
Utbildningen pågår under två heldagar och där vi jobbar i workshopformat med korta teoripass och praktiska övningar så att kunskaper och kompetenser verkligen sätter sig och du direkt ska kunna applicera detta i er vardag.

Fokusområden:
• Identifiera och definiera ert kundlöfte
• Värdskap och service för att stärka upplevelsen och försäljningen
• Din personliga service är gästens upplevelse
• A winning Mindset
• Social Selling och Storyselling
• Kommersiella Touchpoints
• Personligt i en digital värld
• 5 nycklar som direkt ökar er försäljning
• Merförsäljning och kostnadsbesparande åtgärder för din verksamhet

Vem passar utbildningen för?
Ägare, avdelnings/arbetsledare, affärsutvecklare/säljare, inhouse sales personal

Försäljning och värdskapsutbildning

Omfattning

Enligt överenskommelse

 

Datum
Enligt överenskommelse

 

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

 

Pris

8500 kr per deltagare

 

Utbildare 
Marcus Danielsson och Magnus Tummalid

INTRESSEANMÄLAN