Digitalisering, digital marknadskommunikation och social media

Behöver du lära dig med kring förändringsarbete och förstå hur digitalisering i vår bransch påverkar ditt bolag? Är du (likt många andra) rädd för att ditt företag halkar efter i digitaliseringen?

Då kan du sluta både leta och vara rädd! Denna utbildning är för dig som vill påbörja eller fortsätta en förändringsresa och av branschkunniga få insikt hur digitaliseringen påverkar oss inom besöksnäringen. Utbildningen kommer att ge insikt i vad just ditt bolag behöver prioritera för att inte halka efter.

Vad innehåller utbildningen?
Under en hel dag ger vi dig möjligheten att lära dig och få insikt i hur branschen digitaliseras i en rasande takt och vilka möjligheter samt risker det medför. Du kommer få lära dig vikten av delaktighet i förändringsarbete och lära dig hur du kan prioritera och implementera möjliga digitaliseringar i din verksamhet som kan ge dig bättre lönsamhet, effektivitet och ökad försäljning.

Vi kommer med vår gästföreläsare gå igenom hörnstenarna inom digital kommunikation och social media med bra och dåliga exempel samt hur väsentligt och relevant innehåll kan stärka din kommunikation.

Vi kommer genomföra en workshop med fokus på om och hur AI kan inkluderas i vårt dagliga arbete samt hur du ska påbörja eller fortsätta med den digitala transformationen av din organisation direkt när dagen är slut!

Utbildningens upplägg
Utbildningen är en heldag och innehåller korta teoripass kombinerat med workshopövningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Du lär dig bland annat:
• Digitalisering i teori, praktik och digital transformation
• Få idéer och identifiera ditt bolags digitaliseringsmöjligheter
• Olika sätt att leda ett bolag i utveckling
• Hur kan AI hjälpa oss i utvecklingen
• Hur väsentligt innehåll kan stärka din SM-kommunikation.
• Själv planera ditt företags förändringsresa och hur du når fram

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för dig som vill lära dig mer om vår digitala förändringsprocess som branschen genomgå. Du arbetar troligtvis i ett bolag eller team där man sätter digitalisering och förändringsarbete högt på agendan.

Digitalisering, digital marknadskommunikation och social media

Omfattning

En heldag

Datum

 

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

 

Pris 4900 kr

Utbildare 

Marcus Danielsson och gästföreläsare

INTRESSEANMÄLAN