Coachande ledarskap

Känns det som att ni inte får ut hela potentialen av era medarbetare? I den mer komplexa och utmanande värld som vi verkar i behöver vi aktivt arbeta för att få ut mer av vår potential, både som individer och som organisationer. Allt för många medarbetare har idag lågt engagemang och för lite möjligheter att göra sitt bästa jobb.

Ledarskapet visar sig vara avgörande för att få ut ännu mer potential, engagemang och glädje bland medarbetarna. Genom att utveckla sitt coachande ledarskap hjälper ledare medarbetarna att hitta sina drivkrafter och definiera önskade resultat. På så sätt hjälper ledarna människor att få ut mer av sin inneboende potential samtidigt som de mår och presterar bättre. Under två hela dagar ger vi dig möjligheten att träna på ditt coachande ledarskap, tillsammans med andra nyfikna ledare som vill utvecklas. Vi kopplar på de senaste tankarna om hur man leder framtidens organisationer. Vi ger dig konkret träning och flera verktyg för det coachande ledarskapet som du direkt kan omsätta i din vardag.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är två dagar lång och innehåller korta teoripass kombinerat med mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig.

Du lär dig bland annat:
• NÖHRA Fun – coach2coachs modell för framgångsrik coaching.
• Coachingens nyckelring – relationens betydelse i samtalet.
• Hur du sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
• De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal.
• Hur du lyssnar på olika nivåer och tar in det mest väsentliga.
• Skillnaden mellan vanliga frågor och frågor som verkligen skapar förändring.
• Hur du hjälper en person att börja agera.
Källa: coach2coach, NÖHRA Fun

Vem passar utbildningen för?
Detta är utbildningen för dig som leder medarbetare inom besöksnäringen.

Coachande ledarskap

Omfattning

Två heldagar

Datum
9-10/5 2023

Språk
Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Pris

9900 kr

Utbildare 
Richard Fredriksson

INTRESSEANMÄLAN