Nyhetsarkiv

FEI och Hospitality Insights inleder partnerskap

FEI & Hospitality Insights inleder partnerskap kring utbildningar inom Besöksnäringen
FEI (Företagsekonomiska Institutet 1888 AB) och Hospitality Insights har ingått ett partnerskap med målet att förstärka kompetensbasen i besöksnäringen. Genom samarbetet strävar de efter att höja relevansen och tillämpbarheten i utbildningar som syftar till att stärka branschens medarbetare samt öka attraktiviteten in i branschen.

 

Genom sitt nätverk och erfarenhet av branschanpassad kompetensutveckling kommer Hospitality Insights arbeta med att hitta den röda tråden i utbildningarnas kurser, samt säkerställa att metoder och verktyg i utbildningen är relevanta i den snabba och föränderliga omvärlden som branschen behöver förhålla sig till. 
 
Genom partnerskapet stärker man även FEI:s position i Göteborg som yrkeshögskola inom besöksnäringen, där nätverk och kontakt med branschen fördjupas. 

 

Läs hela pressmeddelandet här.
 

Hur skapar du en medarbetardriven kultur och varför?

Medarbetardriven Kultur – vad betyder det?
Man kan tänka att detta innebär att medarbetaren har en mer central roll  än den traditionella hierarkiska strukturen. I denna typ av kultur och organisation bjuder vi in medarbetaren att delta aktivt verksamhetens problemlösning, man delegerar mål och idéer till de som dagligen möter våra gäster och kunder, samt lägger ansvar, mandat och beslut på en lägre nivå.
 
Men, om medarbetaren ska driva – vad ska ledaren göra då?
Ledarens roll har fokuset att etablera;
  • • Verktyg
  • • Kunskap 
  • • Tillåtelse
  • • Coachning
  • • Att vara en del i gruppen
 
Konkret handlar det om att ledaren ibland måste släppa på sidolånga servicemanualer, peka mot en riktning snarare än styra mot bolagets definierade mål. Tillåta varje individ att ge service, arbeta med merförsäljning och värdskap på sitt sätt. Istället för säljtävlingar låta medarbetaren själv välja mål och fokus varje pass. Nyckeln till allt detta är ett närvarande men coachande ledarskap där man på individuell basis ger verktyg och kunskap för att få medarbetaren att lyckas med det den vill! 
 
 
Varför då & vad ger det?
 När du etablerat en medarbetardriven kultur sker något magiskt. Vid varje arbetspass, på varje avdelning sker nu ständig utveckling på daglig basis. Merförsäljning och upplevelsehöjande aktiviteter sker dynamiskt, och initierat av medarbetarna själva – i praktiken innebär det att det konstant rullar 10-100 tal aktiviteter dagligen i din verksamhet. Gruppen samarbetar och olikheter får lov att blomstra. Allt detta skapar en mer långsiktig merförsäljning och höjning av upplevelse vilket vi vågar skriva genererar ökad lönsamhet! 
 
Vill du förstå mer kring detta -klicka här och lyssna på detta klipp från Turistrådet Västsverige webinarium januari 2024.

 

 

 

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av mer kunskap? Klicka här och signa upp dig.
 
 

Så skapar du en bra och hållbar gästfilosofi som alla kan ta till sig!

Led genom att visa, inte berätta – Korta och konkreta instruktioner hellre än långa manualer, timlånga utbildningar i lektionssal. Kanske ska man spela in korta 30 sekunders introduktionsfilmer att se?

De följer en ledare inte en person Hur din resa genom karriären sett ut  och vem du är är sekundärt- men ditt dagliga ledarskap och förmåga att dyka upp är avgörande!

Individanpassat ledarskap – Med den mångfald som kommer på köpet med denna generation får man anpassa ledarskapet på individnivå. Det handlar om att hitta nycklar, motivatorsfaktorer och utmaningar i varje individ.  Ja, ibland känns det som att man blir deras personliga PT på jobbet!

Ge tydliga förslag (ej order!), istället för öppna frågor – ja, precis tvärtom hur vi lärt oss, eller hur?  Genom att arbeta såhär slipper du rulla på ögonen för något som är självklart för dig. Inspirera genom att föreslå hur du skulle göra!

Utvecklingsmöjligheter viktigt – vi har en jätteutmaning att få medarbetare att stanna i vår bransch. Genom att tydligt och tidigt visa på möjliga karriärsvägar, hur man kan få möjligheten med kompetensuteckling att nå dit är avgörande.

Lärande livsresa Dessa medarbetare ser hela livet som en resa – genom att leda dem med mikrolärande i vardagen kan vara nyckel till både utveckling och motivation. 

Vill du förstå mer kring hur du i praktiken gör? Slå oss en signal, eller maila oss på info@hospitalityinsights.se 

Så här leder du medarbetare från Generation Z

Led genom att visa, inte berätta – Korta och konkreta instruktioner hellre än långa manualer, timlånga utbildningar i lektionssal. Kanske ska man spela in korta 30 sekunders introduktionsfilmer att se?

De följer en ledare inte en person Hur din resa genom karriären sett ut  och vem du är är sekundärt- men ditt dagliga ledarskap och förmåga att dyka upp är avgörande!

Individanpassat ledarskap – Med den mångfald som kommer på köpet med denna generation får man anpassa ledarskapet på individnivå. Det handlar om att hitta nycklar, motivatorsfaktorer och utmaningar i varje individ.  Ja, ibland känns det som att man blir deras personliga PT på jobbet!

Ge tydliga förslag (ej order!), istället för öppna frågor – ja, precis tvärtom hur vi lärt oss, eller hur?  Genom att arbeta såhär slipper du rulla på ögonen för något som är självklart för dig. Inspirera genom att föreslå hur du skulle göra!

Utvecklingsmöjligheter viktigt – vi har en jätteutmaning att få medarbetare att stanna i vår bransch. Genom att tydligt och tidigt visa på möjliga karriärsvägar, hur man kan få möjligheten med kompetensuteckling att nå dit är avgörande.

Lärande livsresa Dessa medarbetare ser hela livet som en resa – genom att leda dem med mikrolärande i vardagen kan vara nyckel till både utveckling och motivation. 

Vill du förstå mer kring hur du i praktiken gör? Slå oss en signal, eller maila oss på info@hospitalityinsights.se 

Tre strategier som gynnar tillväxt i besöksnäringen

STRATEGI 1 – Kompetensutveckla Ledarna!

Det är vår starka tro att det börjar (och slutar) med ledarskapet! Vi kan inte förvänta oss tillväxt av varken motiverade medarbetare eller verksamheter om vi inte utrustar våra ledare rätt. 

STRATEGI 2 – Att arbeta med Strategisk Bemanning

Strategisk bemanning inom besöksnäringen handlar om att säkerställa att du har rätt antal och typ av personal tillgänglig vid rätt tidpunkter för att möta efterfrågan och optimera effektiviteten. 

STRATEGI 3 – Förstå, lyssna på och led dina unga medarbetare rätt!

2025 beräknas 25% av den globala arbetskraften vara av denna generation – i vår bransch och i Sverige tror vi att det talet är närmre 40% – många är redan nu i våra verksamheter och det skapar utmaningar och klyftor! Nyckeln sitter alltså i att förstå hur de fungerar och arbeta med deras drivkrafter på rätt sätt!

 

Hospitality Insights finns numera på Instagram!

Nu har vi släppt platserna till besöksnäringens mest relevanta utbildningsserie med start 18 september!

 

Magnus Tummalid klar som gästföreläsare för Ledarskap i den digitala tidsåldern:

 

 

Ledarskap i den digitala tidsåldern: Affärsutveckling och transformation i en föränderligt värld

 

 

Marknadsföring inom besöksnäringen

Nu släpper vi vårens utbildningar för 2023

Nu är vi igång!

Har du koll på det senaste inom digital marknadsföring?

Vi arbetar just nu med att skapa en specialanpassad utbildning som handlar om hur vi kan skapa lojalitet och intresse under lansering men också över tid för en restaurang eller hotell. Att agera data drivet kring vilka våra olika gästsegment är och vad de tycker om vår upplevelse samt hur vi på ett smart sätt bygger en gästdatabas som på sikt gör oss oberoende av köpt annonsering.