Vi utbildar ledare inom hotell och restaurangbranschen med syfte att utveckla framtidens ledare och öka branschens attraktivitet!

Håll dig uppdaterad
om våra utbildningar och nyheter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Utbildning & Kompetensutveckling

Våra utbildningar riktar sig mot ägare och personal i ledande befattning som vill utveckla sin verksamhet genom att låta individerna växa och kompetensutvecklas samtidigt som man skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Genom tydligt ledarskap och tryggheten du får genom en relevant utbildning kommer vi tillsammans utveckla en av Sveriges stora framtidsbranscher.

 

Vi vill skapa förutsättningar för människor att utvecklas, trivas och förverkliga sina drömmar i restaurang- & hotellnäringen. Syftet med våra utbildningar är att fortsatt stärka och stimulera besöksnäringen, höja status av branschen och förbättra kunskaps- och ledarskapsnivån hos den enskilda medarbetaren. Våra utbildningar kommer också resultera i ökad försäljning & förståelse inom kostnadskontroll och ekonomisk analys, handlingsplaner för smarta genomförbara mål, uppdaterade affärsplaner och processer samt lojalare medarbetare för just din verksamhet.

 

Det startar med att utbilda och validera arbetsledare inom besöksnäringen då vi tror att deras kunskaper och ledarskap är essentiellt för att nya medarbetare ska trivas i branschen och fortsatt lära sig nya saker. Lyckas vi behålla nyintroducerade människor i besöksnäringen med ett bra ledarskap, en tydlig karriärstrappa, möjlighet till kompetensutveckling och tydligt etablerat affärsmannaskap blir dessa personer branschambassadörer. Detta behövs för att göra branschen mer attraktiv.

Aktuella utbildningar

Utbildningsserie: Affärsutveckling, ledarskap och transformation i en föränderlig värld

Omfattning: Sex heldagar
Start: 22 januari 2024

Utbildningsprogram Ledare- verksamhetsutveckling 18 månader

Omfattning: : 18 månader med 27 fysiska och digitala utbildningstillfällen
Start: Kursstart under våren 2024

Digitalisering, digital marknads-
kommunikation och social media

Omfattning: En heldag
Start: våren 2024

Ekonomiutbildning för ledare inom besöksnäringen

Omfattning: En heldag, fysisk eller digital
Start: våren 2024

Teamutbildning inom merförsäljning och värdskapsutbildning

Omfattning: Två halvdagar
Start: Enligt överenskommelse med ert team

Utbildning i lönsam driftsekonomi för hotell och restaurang

Omfattning: En heldag, fysisk eller digital
Start: Våren 2024

Utbildning specialanpassad för ditt företag!

Omfattning:Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse

Försäljning och värdskapsutbildning

Omfattning: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse

Ny chef i besöksnäringen

Omfattning:En fysisk heldag alt. två halvdagar digitalt
Start. : Våren 2024

Nästa generations ledarskap

Omfattning: En heldag
Start: Våren 2024

Verksamhetsutveckling

Vi tror inte att det finns ett sätt att utveckla verksamheter i vår bransch.  Dessutom tror vi att i olika skeden behövs olika insatser.

I grund och botten handlar det om hur du som företagare i besöksnäringen genom människorna runt dig uppnår de mål ni satt upp oavsett omständigheter.

Ibland är man dock i behov att någon utifrån tittar in i verksamheten, som ställer nyfikna frågor, utmanar och preciserar orsak istället för symptom. Därefter kan man få verktyg, nycklar, mallar eller insatsförslag som stärker förmågan att driva på mål eller förändring!

Detta kan ske på väldig många olika sätt, på individnivå eller för en hel grupp, till exempel en ledningsgrupp eller styrelse. Vi har valt att kategorisera de enligt nedan;

Utvecklande coachning 

Tillsammans bygger vi din utvecklingsplan utifrån dina privata och företagets behov och utmaningar.

Vi tar gemensamt fram arbetsmaterial och verktyg som stödjer behoven och fokuserar på verksamhetsutveckling av ditt företag.

Målet med coachingen är att du skall bli bättre på att identifiera och stärka dina förmågor och resurser, synliggör dina mål och prioriteringar för att kunna styra dig själv mot dem – både professionellt och privat.

 

Grupp coachning –  hur skapas förutsättningar för att maximalt optimera gruppens gemensamma potential

Genom gruppcoachning skapas grundpelarna för att arbeta mot ett starkt syfte, i en anpassad struktur med människor som är trygga med varandra i tydliga roller.

 

Rekrytering

Kostnader kring rekrytering och personal är stor i vår bransch. Framförallt när det gäller att tillsätta nyckelroller är det viktigt att det blir rätt och långsiktigt. Med vår metodik säkerställer vi kompetenser som måste finnas, utvecklingspotential som skapar långsiktighet samt personligheter som matchar ditt varumärke och din arbetsgrupp. I vårt nätverk finns kandidaterna. Vi kan hjälpa till i hela eller delar av processen.


Verksamhetsutveckling
 

När man vet i teorin vad som är fel eller behövs göras men inte har verktygen eller kompetensen att driva förändring. Eller tvärtom, vi förstår inte varför vi står där vi står och inte når dit vi vill nå? I vår samlade bakgrund inom besöksnäringen har vi stått i flertalet av dessa situationer själva och tagit oss vidare med hjälp av verktyg och ett annat sätt att angripa utmaningen.

Nyheter

Hur skapar du en medarbetardriven kultur och varför?

Medarbetardriven Kultur – vad betyder det?
Man kan tänka att detta innebär att medarbetaren har en mer central roll  än den traditionella hierarkiska strukturen. I denna typ av kultur och organisation bjuder vi in medarbetaren att delta aktivt verksamhetens problemlösning, man delegerar mål och idéer till de som dagligen möter våra gäster och kunder, samt lägger ansvar, mandat och beslut på en lägre nivå.
 
Men, om medarbetaren ska driva – vad ska ledaren göra då?
Ledarens roll har fokuset att etablera;
  • Verktyg
  • Kunskap 
  • Tillåtelse
  • Coachning
  • Att vara en del i gruppen
 Konkret handlar det om att ledaren ibland måste släppa på sidolånga servicemanualer, peka mot en riktning snarare än styra mot bolagets definierade mål. Tillåta varje individ att ge service, arbeta med merförsäljning och värdskap på sitt sätt. Istället för säljtävlingar låta medarbetaren själv välja mål och fokus varje pass. Nyckeln till allt detta är ett närvarande men coachande ledarskap där man på individuell basis ger verktyg och kunskap för att få medarbetaren att lyckas med det den vill! 
 
Varför då & vad ger det?
 När du etablerat en medarbetardriven kultur sker något magiskt. Vid varje arbetspass, på varje avdelning sker nu ständig utveckling på daglig basis. Merförsäljning och upplevelsehöjande aktiviteter sker dynamiskt, och initierat av medarbetarna själva – i praktiken innebär det att det konstant rullar 10-100 tal aktiviteter dagligen i din verksamhet. Gruppen samarbetar och olikheter får lov att blomstra. Allt detta skapar en mer långsiktig merförsäljning och höjning av upplevelse vilket vi vågar skriva genererar ökad lönsamhet! 
 
Vill du förstå mer kring detta -klicka här och lyssna på detta klipp från Turistrådet Västsverige webinarium januari 2024.

 

 

 

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av mer kunskap? Klicka här och signa upp dig.
 
 

Så skapar du en bra och hållbar gästfilosofi som alla kan ta till sig!

Led genom att visa, inte berätta – Korta och konkreta instruktioner hellre än långa manualer, timlånga utbildningar i lektionssal. Kanske ska man spela in korta 30 sekunders introduktionsfilmer att se?

De följer en ledare inte en person Hur din resa genom karriären sett ut  och vem du är är sekundärt- men ditt dagliga ledarskap och förmåga att dyka upp är avgörande!

Individanpassat ledarskap – Med den mångfald som kommer på köpet med denna generation får man anpassa ledarskapet på individnivå. Det handlar om att hitta nycklar, motivatorsfaktorer och utmaningar i varje individ.  Ja, ibland känns det som att man blir deras personliga PT på jobbet!

Ge tydliga förslag (ej order!), istället för öppna frågor – ja, precis tvärtom hur vi lärt oss, eller hur?  Genom att arbeta såhär slipper du rulla på ögonen för något som är självklart för dig. Inspirera genom att föreslå hur du skulle göra!

Utvecklingsmöjligheter viktigt – vi har en jätteutmaning att få medarbetare att stanna i vår bransch. Genom att tydligt och tidigt visa på möjliga karriärsvägar, hur man kan få möjligheten med kompetensuteckling att nå dit är avgörande.

Lärande livsresa Dessa medarbetare ser hela livet som en resa – genom att leda dem med mikrolärande i vardagen kan vara nyckel till både utveckling och motivation. 

Vill du förstå mer kring hur du i praktiken gör? Slå oss en signal, eller maila oss på info@hospitalityinsights.se 

Så här leder du medarbetare från Generation Z

Led genom att visa, inte berätta – Korta och konkreta instruktioner hellre än långa manualer, timlånga utbildningar i lektionssal. Kanske ska man spela in korta 30 sekunders introduktionsfilmer att se?

De följer en ledare inte en person Hur din resa genom karriären sett ut  och vem du är är sekundärt- men ditt dagliga ledarskap och förmåga att dyka upp är avgörande!

Individanpassat ledarskap – Med den mångfald som kommer på köpet med denna generation får man anpassa ledarskapet på individnivå. Det handlar om att hitta nycklar, motivatorsfaktorer och utmaningar i varje individ.  Ja, ibland känns det som att man blir deras personliga PT på jobbet!

Ge tydliga förslag (ej order!), istället för öppna frågor – ja, precis tvärtom hur vi lärt oss, eller hur?  Genom att arbeta såhär slipper du rulla på ögonen för något som är självklart för dig. Inspirera genom att föreslå hur du skulle göra!

Utvecklingsmöjligheter viktigt – vi har en jätteutmaning att få medarbetare att stanna i vår bransch. Genom att tydligt och tidigt visa på möjliga karriärsvägar, hur man kan få möjligheten med kompetensuteckling att nå dit är avgörande.

Lärande livsresa Dessa medarbetare ser hela livet som en resa – genom att leda dem med mikrolärande i vardagen kan vara nyckel till både utveckling och motivation. 

Vill du förstå mer kring hur du i praktiken gör? Slå oss en signal, eller maila oss på info@hospitalityinsights.se 

Marcus Danielsson, VD Hospitality Insights

Hör av dig så berättar jag mer om vår verksamhet och våra utbildningar!

Hospitality Insights

Våra utbildningar riktar sig mot ägare och personal i ledande befattning som vill utveckla sin verksamhet genom att låta individerna växa, kompetensutvecklas och samtidigt skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Genom tydligt ledarskap och trygghet kommer vi tillsammans utveckla en av Sveriges stora framtidsbranscher. Vi vill skapa förutsättningar för människor att utvecklas, trivas och förverkliga sina drömmar i en bransch vi tror är Sveriges nya framtidsbransch med rätt förutsättninga!

Hospitality Insights ingår i bolagsgruppen Hospitality Development Group som består av ägarbolaget Hospitality Development Group och dotterbolag PreOpening Management, Qvanti. 

Gruppens erbjudande sträcker sig genom hela livscykeln av en restaurang- eller hotellverksamhet; från strategi, planering och byggnation med pricksäkra investeringskalkyler och oberoende upphandlingar (PreOpening) till en digitalisering av branschen med bland annat kostnadskontroll i driften genom en samlad inköpsportal och analysverktyg för kontinuerlig uppföljning och optimering (Qvanti). Med ambitionen att attrahera duktiga människor så behöver branschen forma och utveckla fantastiska ledare därav skapades Hospitality Insights.

Richard-photo_web

Richard Fredriksson
info@hospitalityinsights.se
0727-36 33 40

Björn Bjerregaard
bjerregaard@hospitalityinsights.se
0733-57 98 29

35001 Preopening Andreas Moene 2022-08-23-33_small

Andreas Moene
moene@hospitalityinsights.se
0725-26 82 82

Linda Brobeck
brobeck@preopening.se
0720-88 39 99

Marcus Danielsson
danielsson@hospitalityinsights.se
0768-79 74 63

Eva Tobisson tobisson@hospitalityinsights.se
0708-25 01 68

Kontakta oss

Göteborg

Hospitality Insights AB
Västra Hamngatan 9, 411 17 Göteborg

Stockholm

Hospitality Insights AB
Torsgatan 26, 113 21 Stockholm

En del av Hospitality Development Group